II nagroda w międzynarodowym konkursie

na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym- Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie

 

W dniu 14 listopada 2013 roku w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska, na koncepcję Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

Praca zespołu WXCA zdobyła II nagrodę.

Przedmiotem konkursu było zagospodarowanie obszaru Łazienek Królewskich o powierzchni 2,5 ha, stworzenie koncepcji Ogrodu XXI wieku oraz wkomponowanie w ten obszar pawilonu wystaw czasowych. Założony program ma na celu odnowienie wizerunku Łazienek Królewskich na kulturalnej mapie Warszawy oraz włączenie Stolicy do międzynarodowego obiegu atrakcyjnych wystaw.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 80 zespołów. Zakwalifikowanych zostało 66 architektów, w tym 13 pracowni spoza Polski, spośród których 48 złożyło opracowania studialne I etapu.  Do II etapu jury wytypowało 5 propozycji reprezentujących różne koncepcje ogrodu i pawilonu. Podczas posiedzenia w dniach 12-13 listopada Sąd Konkursowy przyznał 2 nagrody oraz 3 równorzędne wyróżnienia w II etapie konkursu.

Zespół projektowy:
Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska- Wrońska, Anna Dobek, Michał Czerwiński , Małgorzata Dembowska, Marcin Bieńka, Piotr Łosek.

Konsultacje:
Janczarski STUDIO
Buro Happold Polska
Jakub Samuszonek

 

Opinia jury

II nagrodę przyznano za: „prosty funkcjonalnie i przestrzennie układ parkowy z wolnostojącym pawilonem wystawowym. Bryła pawilonu trafnie nawiązuje do skali historycznych obiektów Łazienek. Proponowana architektura charakteryzuje się surowością, prostotą i ekonomiką. Założenie ogrodu-parku kontynuuje tradycje rozwiązań krajobrazowych.”

Skład Sądu Konkursowego:
-architekt Krzysztof Ingarden – Przewodniczący
-architekt SARP Grzegorz Stiasny – Sędzia referent,
-prof. Architekt Stanisław Fiszer,
-Monika Luengo-Prezydent Międzynarodowego Komitetu Krajobrazu Kulturowego ICOMOS-IFLA,
-prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
-prof. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
-Tadeusz Zielniewicz – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

?