II nagroda dla WXCA

w konkursie urbanistyczno - architektonicznym pn. "Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej".

 

W dniu 9 maja 2014 roku  w Ratuszu Miejskim w Stargardzie Szczecińskim miało miejsce publiczne ogłoszenie wyników konkursu  urbanistyczno – architektonicznego pn. „Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej”.
Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji ogólnej, ideowej zagospodarowania fragmentu obszaru Starego Miasta położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej.

Praca zespołu WXCA zdobyła II nagrodę.

Zespół projektowy:
Szczepan Wroński, Zbigniew Wroński, Patrycja Michalak-Dębiec, Krzysztof Moskała

Opinia jury:
„Nagrodę przyznano za czytelny system powiązań przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym oraz próbę ?zbliżenia? miasta nad wodę, poprzez stworzenie nowych, atrakcyjnych funkcji użytkowych w pasie rzeki Iny oraz Kanału.Na szczególną uwagę zasługuje proponowany układ komunikacyjny oparty na układzie ulic jednokierunkowych oraz próbę odtworzenia murów miejskich wzdłuż rzeki.”

Skład Sądu Konkursowego:
arch. Bolesław Stelmach- SARP Oddział Warszawa- Sędzia przewodniczący
arch. Maciej Gardiasz – SARP Oddział Szczecin- Sędzia referent
arch. Małgorzata Ruszkiewicz- Kwapień – Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim- Sędzia
Danuta Harabasz – Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim- Sędzia
Aleksandra Zając – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.- Sędzia
arch. Jarosław Bondar- SARP Oddział Szczecin- Zastępca Sędziego

?