II MIEJSCE W KONKURSIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA

 

Celem konkursu było opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonych przy ul. Targowej 80 A i Inżynierskiej 3. W obiektach tych  powstać ma Centrum Kreatywności Nowa Praga, które wg. założeń konkursu, jako inwestycja realizowana w ramach programu rewitalizacji, ma być miejscem o charakterze społecznym, służącym mieszkańcom i użytkownikom Pragi. Program obiektów, ich architektura i zagospodarowanie terenu zostały skomponowane w taki sposób, aby stały się przestrzenią otwartą i zapraszającą do wspólnej

 

aktywności.

Wszystkie partery budynków prezentowanej koncepcji zostały zaprojektowane jako ogólnodostępne, z funkcjami o charakterze aktywizującym otoczenie, a ostatnie kondygnacje budynków Inżynierska 3 i Targowa 80A stanowić mają przestrzeń otwartą dla mieszkańców, z tarasami widokowymi oraz możliwością wspólnego przygotowania posiłków.

Dodatkowo Centrum Kreatywności zostało wzbogacone o strefę rekreacji, celem  rozszerzenia zakresu odbiorców budynków i zwiększenia udziału mieszkańców w tworzeniu tożsamości tego miejsca.

?