II miejsce dla WXCA w konkursie

na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu

 

3 kwietnia 2014 roku w Katowickim Oddziale SARP'u  odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie projektu sali koncertowej dla 300 widzów wraz ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem. Do zadania konkursowego należało również przygotowanie koncepcji rozwiązania strefy wielofunkcyjnego hallu z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną, pomieszczenia pomocnicze (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze), pomieszczenia techniczne (reżyserka dźwięku, kotłownia, wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, itp.).

Zespół projektowy:
Szczepan Wroński, Agnieszka Łańko, Marcin Bieńka, Mateusz Mazurowski, Anna Dobek.

Opinia jury:
Nagrodę przyznano „za trafne dyspozycje funkcjonalne, stworzenie przestrzeni zdefiniowanych i atrakcyjnych zarówno dla przechodniów jak i dla widzów. Skala i forma wpisują się w klimat miasta, honorują istniejący budynek i poprzez prostotę wyrazu nie konkurują z nim. Sala koncertowa stanowi jedność z przyjętymi zasadami formalnymi dzięki czemu uzyskujemy czystość rozwiązań”.

?