I NAGRODA ZA PROJEKT MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

 

I NAGRODA w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu!

Skład autorski: Szczepan Wroński,Anna Dobek, Anna Majewska, Marcin Jurusik, Michał Czerwiński 

Wizualizacje: DotDesignStudio, PLANKTON

Konsultacje branżowe: BuroHappold, Janczarski Studio

?