TEATR MIEJSKI IM. WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNIA

LOKALIZACJA: GDYNIA

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, MAŁGORZATA DEMBOWSKA, MARCIN KRUK, MONIKA LEMAŃSKA

NAGRODY: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU TEATRU MIEJSKIEGO IM. WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI PRZY UL. BEMA 26

 

Projektowany Teatr z racji swojej istotnej funkcji publicznej oraz lokalizacji w centrum miasta zasługuje na odpowiednią oprawę, która podniesie rangę obiektu oraz jakość przestrzeni publicznej w jego otoczeniu.
Modernistyczny charakter zabudowy Gdyni oraz pierwotna forma budynku sugerują zastosowanie prostych środków wyrazu w kształtowaniu elewacji, które pozwolą odpowiednio wpisać obiekt otoczenie. Istotnym założeniem projektu było również przyjęcie rozwiązań architektonicznych, które nadadzą szlachetny charakter właściwy dla funkcji Teatru.
Tożsamość obiektu budują zatem proste zabiegi – tynkowane ściany uzupełnione o tektonikę wgłębień podkreślających podziały pionowe, charakterystyczne dla pierwotnej elewacji budynku. Zastosowany układ podziałów w elewacji w sposób czytelny prowadzi gości do strefy wejściowej i jednocześnie pozwala na eleganckie wyeksponowanie nazwy teatru oraz wykorzystanie płaszczyzny ścian do stworzenia atrakcyjnej identyfikacji wizualnej obiektu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE

Strefa wejściowa
Projekt przewiduje stworzenie dwóch wejść dla widzów od strony ul. Bema, po dwóch stronach elewacji wschodniej, co pozwala wykorzystać naturalny ruch pieszych idących chodnikiem w kierunku Teatru wzdłuż pierzei zabudowy. Zarówno ze względów funkcjonalnych, jak i wizualnych zaakcentowane zostają wyraźnymi podcieniami w bryle budynku. Wejście główne, zlokalizowane od strony Urzędu Miasta Gdyni prowadzić będzie bezpośrednio do foyer Teatru. Jego rangę podkreśla dodatkowo dwukondygnacyjna wysokość podcienia oraz tektonika elewacji, która w sposób czytelny zaprasza widzów do wnętrza obiektu.
Koncepcja przewiduje ponadto utworzenie przedpola w charakterze kameralnego placu pomiędzy południową elewacją a ścianą sąsiedniego budynku, który wg planu miejscowego może powstać na sąsiedniej działce. Dzięki temu Teatr uzyskuje atrakcyjną ekspozycję elewacji frontowej oraz przestrzeń przed głównym wejściem do budynku, rekompensującą niewielką szerokość chodnika. W połączeniu z przestrzenią podcieni pozwala to na większe zgromadzenia gości. Takie rozwiązanie nie koliduje z koniecznością utrzymania wjazdu na działkę – może on się odbywać po posadzce placu i uwzględniać w tym miejscu priorytet dla pieszych.

Część ogólnodostępna
Południowa część budynku stanowi przestronną, reprezentacyjną część obiektu. W jej skład wchodzi foyer dużej sceny, dwukondygnacyjna kawiarnia oraz przestronny hol wejściowy, który umożliwia dostęp do kawiarni także w przypadku trwania spektaklu na małej scenie. Foyer – na co dzień jasna i przestronna strefa wejścia do sali głównej – może zostać łatwo przekształcone w małą scenę. Rozłożenie mobilnych ścian i zamknięcie drzwi pozwala zachować izolację wnętrza od dźwięków z otoczenia, projektowany system kotar zapewnia zaciemnienie sceny oraz poprawia jej akustykę. Kawiarnia jako miejsce nieformalnych spotkań znajdować się będzie w południowej części obiektu, a powiększenie otworów okiennych zapewni jej bezpośredni kontakt z otoczeniem, które w przyszłości może przybrać charakter kameralnego placyku. Charakterystycznym elementem jej wystroju ma stać się mozaika zlokalizowana na eksponowanej ścianie zaplecza, widocznej również ze strefy wejściowej do budynku. Mozaika bezpośrednio nawiązuje do tradycji gdyńskiego modernizmu oraz tworzy przestrzeń do zbudowania nowej tożsamości obiektu, osadzonej w jego historii. Lokalizacja kolorowej mozaiki we wnętrzu pozwoli zachować nieszablonowy charakter Teatru im. Gombrowicza przy jednoczesnym zachowaniu powagi budynku Teatru w przestrzeni publicznej.

?