I nagroda „Leonardo 2013”

 

W dniach  25- 28 września odbyło się w Mińsku V Międzynarodowe Biennale Młodych Architektów Leonardo 2013 Award. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Ministerstwem Architektury i Budownictwa Białorusi, Ministerstwem Kultury Białorusi, Komitetem Miasta Mińska, Międzynarodową Unią Architektów (UIA) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Unii Architektonicznych.

 

Zespół WXCA zdobył I nagrodę Leonardo 2013 za projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku w kategorii: Town Planning and Designing.
Dziękujemy jury za docenienie po raz kolejny naszej pracy!

Leonardo 2013- nagrodzony zespół projektowy:
Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Małgorzata Dembowska, Agnieszka Nowicka.

?