ECEG w Chęcinach – proces projektowy zakończony

 

 

Z początkiem września 2015 roku możemy z dumą stwierdzić, iż jesteśmy w przededniu otwarcia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

We wrześniu 2013 roku sfinalizowaliśmy ostatnie prace projektowe nad zespołem budynków Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Ze względu na wyjątkową lokalizację i walory edukacyjne obiektu, podczas projektowania szczególny nacisk położyliśmy na trzy grupy priorytetowych założeń:

Pierwszą z nich są priorytety regionalne:

 • Elewacje z łupanych, surowych bloków z świętokrzyskiego wapienia o zmiennym gabarytach.
 • Nawierzchnia dróg wewnętrznych zaprojektowano uzdatnionego materiału skalnego  uzyskanego przy wykopach pod budowę obiektu.
 • Wykorzystanie naturalnej skały w podłożu budynku jako ścian audytorium oraz ściany w obniżeniu terenu przy foyer.
 • Zachowanie naturalnej roślinności kserotermicznej i sąsiadujących zbiorowisk roślinnych.
 • Wykorzystanie lokalnych gatunków ekstensywnej zieleni kserotermicznej na dachach budynków.
 • Zachowanie siedlisk gatunków chronionych znajdujących się na terenie inwestycji.

Druga to priorytety środowiskowe:

 • Głównym źródłem ciepła i chłodu dla budynku będą pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Dolne źródło składa się z 91 odwiertów do 120m głębokości.
 • Instalacja solarna w postaci kolektorów słonecznych dodatkowym źródłem ciepła  do wspomagania instalacji grzania wody.
 • Optymalne wykorzystanie światła dziennego.
 • Ochronna przed przegrzewaniem się budynku dzięki użyciu szkła wysoko-selektyewnego oraz systemy rolet zewnętrznych i wewnętrznych pozwalających na zarządzanie dostępu energii słonecznej.
 • Wykorzystanie wody szarej z dachów budynków do spłukiwania toalet.
 • Możliwość naturalnej wentylacji większości pomieszczeń.

Trzecia to priorytety społeczne:

 • Duża dbałość o przestrzenie wspólne w budynkach i między nimi, szczególnie patia wewnętrzne i zewnętrzne, ich kameralny charakter oraz elementy towarzyszące typy  otwarte schody, mała architektura.
 • Dostępność dla wszystkich grup użytkowników i intuicyjność korzystania z budynków zgodna z standardami ?Universal design?.

Wszystkie z wyznaczonych założeń wpisują się w nurt zrównoważonego budownictwa.

Zespół: Szczepan Wroński, Zbigniew Wroński, Paweł Grodzicki, Krzysztof Budzisz, Michał Czerwiński, Ewa Gajda, Agnieszka Nowicka, Maciej Rudnicki, Marcin Jurusik, Marta Sękulska- Wrońska, Patrycja Michalak- Dębiec, Katarzyna Błaszkiewicz, Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Hawrylak.

?