KOMPLEKS MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ/ Zwycięska Koncepcja Konkursowa

 • TYPOBIEKT KULTURY
 • INWESTORMUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
 • LOKALIZACJAPOLSKA, WARSZAWA
 • POWIERZCHNIA50 tys. m2 / 18,5 ha
 • DATA2009 – 2015
 • WARTOŚĆ8000 zł/m2
 • NAGRODYI Nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej, http://warszawa.sarp.org.pl
 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  JAN JAWORSKI
  KUBA KUPIKOWSKI
  GRZEGORZ SŁAWIŃSKI
  PAWEŁ GRODZICKI
  MARTA SĘKULSKA
  KRZYSZTOF BUDZISZ
  DANIEL RUSIŃSKI
  PATRYCJA MICHALAK – DĘBIEC
  MICHAŁ GRZYMAŁA
  AGNIESZKA ŁAŃKO
  KATARZYNA KWIATKOWSKA
  KATARZYNA KOWALCZYK
  EWA GAJDA
  AGNIESZKA NOWICKA
  KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
  MICHAŁ CZERWIŃSKI
  MACIEJ RUDNICKI
  MAŁGORZATA DEMBOWSKA
  ZANNA BUJACZ
  RAFAŁ KŁOS
  ANNA WÓJTOWICZ
  ALEKSANDER HOŃCA

2018•03•24

 

Wszystkie elementy kompleksu nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego skomponowano tak, aby wspólnie tworzyły opowieść o świetnej historii polskiej wojskowości.

Teren ograniczony murami dawnej fortecy został zagospodarowany kompleksowo, jako spójny przestrzennie i funkcjonalnie zespół zintegrowany z historyczną tkanką Cytadeli. Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno urbanistycznego. Budynek muzeum wraz z zabudową kubaturową (ekspozycja plenerowa zadaszona) został zlokalizowany w rejonie dawnych koszar Gwardii Pieszej Koronnej. Dominantą architektoniczną jest odtworzony plac Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne. Przestrzeń placu poprzez posadzkę jest zintegrowana z holem muzeum. Sąsiadujący park również został wpleciony w opowieść o wojsku rozpoczętą w muzeum. Zaadaptowanie istniejących obiektów zabytkowych oraz różnego rodzaju zagospodarowanie terenu w postaci ekspozycji plenerowych, amfiteatru i placu zabaw dla dzieci, miało w swej intencji stworzenie parku kulturowego, którego wątkiem przewodnim jest historia i współczesność Wojska Polskiego. Ekspozycję stałą oraz wystawy czasowe rozplanowano na trzech piętrach gmachu. Znajdą się tam również różne funkcje uzupełniające tj. magazyny, pracownie konserwatorów, biura, biblioteka, zespół sal konferencyjnych z audytorium oraz zaplecze gastronomiczne. W pawilonach wystawowych zamykających plac od strony północnej i południowej znajdować się będzie ekspozycja wielkogabarytowych maszyn, pojazdów i samolotów wojskowych.
?