KOMPLEKS MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ/ Muzeum Historii Polski

TYP: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MUZEUM HISTORII POLSKI

LOKALIZACJA: UL. DYMIŃSKA 13, TEREN CYTADELI WARSZAWSKIEJ, ŻOLIBORZ, WARSZAWA

DATA: 2016- 2017 R.

KUBATURA CAŁKOWITA:  432 340  M3

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 54 395  M2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: OK 44 506 M2

ZESPÓŁ:

SZCZEPAN WROŃSKI

PAWEŁ GRODZICKI

KATARZYNA BILLIK

KRZYSZTOF BUDZISZ

KAMIL CEDZYŃSKI

ANNA DOBEK

MAŁGORZATA GILARSKA

BEATA GŁAZ

MARCIN JURUSIK

LUDWIK KAIZERBRECHT

MARCIN KRUK

PAULINA KUCHARSKA

ANNA MAJEWSKA

KRZYSZTOF MARCISZEWSKI

ADAM MIERZWA

MARIUSZ NIEMIEC

MAGDALENA NOWAK

MAGDALENA J. NOWAK

BARBARA POŁCZYŃSKA

MICHAŁ STANISZEWSKI

ŁUKASZ SZCZEPANOWICZ

KAJETAN SZOSTOK

KRYSTIAN TOMCZYK

PAWEŁ WOLANIN

MICHAŁ ŻUREK

 

WSPÓŁPRACA:

KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE- WSP, PROJEKT ZIELENI- RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

DANE TECHNICZNE:
ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH- 4

ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH- 2

ILOŚĆ PODZIEMNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH:
322 Z 697 REALIZOWANYCH W RAMACH PARKINGU PODZIEMNEGO DLA KOMPLEKSU MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ.

 

2018•03•26

 

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ok. 500.000 gości rocznie. Będzie miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji,
a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego.

Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum . Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. Wielkie okna na kondygnacji wystawowej oraz przeszklone otwarcia między blokami „miasta” na poziomie parteru, kontynuowane jako sieć powiązanych przestrzeni we wnętrzu, są materializacją idei otwartości, przyjazności Muzeum, odkrywania, wielowymiarowości spojrzeń na historię, wolności wyboru dróg poznawania, tworzenia własnych narracji. Przeszklone otwarcia w fasadach budynku będą też sposobem komunikowania w otoczeniu aktualnych aktywności wypełniających różne części Muzeum. Jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania atmosfery wnętrz Muzeum jest światło, zarówno to naturalne wlewające się przez otwarcia powłoki budynku z zewnątrz jak i sztuczne, przenikające i łączące widokowo przestrzenie wewnętrzne.

?