Wielki format – Eurobuild o ECEG

Artykuł o Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Eurobuild

2015•09•09

 

Link do wersji elektronicznej artykułu:

www.eurobuildcee.com/?menu=0&page=gallery&id_gallery=330

 

?